Картички за Ден на здравния работник

В съвременния свят здравето на хората все повече се влияе от много различни фактори, свързани с урбанизацията на живота. Това са зле контролирано икономическо развитие, замърсяване на околната среда, изчерпване на озона, обезлесяване и разширяване на земите, бедност на населението …

Хубави картички за 7 април

Честит ден на здравния работник с поздравителна картичка     Честит ден на здравния работник    Картички за здравния работник    Картички за деня на здравния работник    Картички за здравния работник - празник    Картички за ден на здравния служител    Картички за празника на здравния работник    Картички за празниците на здравния работник    Картичка за здравния работник    Картичка за празника на здравния работник

Връщане в началото на страницата