Генадий – име, значение, имен ден

Името произлиза от старогръцката дума „генадис“ – благороден, от знатен род. Името е побългарено във варианта Генчо.

Този мъж често е мнителен, самоуверен и трудно се отпуска сред непознати. Привидно е строг и дисциплиниран, но истината е, че по природа е много неуверен и нерешителен. Склонен е дори когато няма проблеми, сам да си създава такива. Не е емоционален, по-скоро е сдържан и разсъдлив. Повече говори, отколкото действа. Плахо се отнася към предизвикателствата, не умее да рискува и да прецени коя ситуация е изгодна и би могла да бъде ползотворна за него. Същевременно е хитър и умее да се приспособява, далеч невинаги казва истината, като същевременно умело прикрива тези си не най-добри качества. Избухлив е, склонен да постъпва импулсивно, може да даде воля на гнева си, но бързо му минава и става сговорчив, тъй като изпитва чувство за вина. Способен е да хитрува, да подправя резултатите. В личните си отношения е дистанциран. Изпуска много шансове да бъде щастлив и да се радва на искрена обич. Често любовта минава край него, без той дори да я забележи.

4.9/5 - 7 гласа
Връщане в началото на страницата