Георги – име, значение, имен ден

Името е с древногръцки произход и означава „земеделец”.

Малкият Георги запазва едва доловима дистанция от своите съученици – някои мислят, че го прави от високомерие. Не е така обаче – той проявява топлота и другарско чувство. Може да пази чужди тайни и това привлича другите към него. От малък умее да излага мислите си на хартия.

Когато Георги порасне, най-силната черта от характера му става отговорността. Към хората е открит, дори и към непознати. С жените е нерешителен. Обикновено семейният му живот се развива сполучливо.

Най-положителното му качество е неговата доброта. Понякога може да сподели клюка за този, когото не обича – това показва само, че е силен в иронията си.

Георги е амбициозен и стремително върви по пътя, който си е избрал. Притежава качества на победител и дори когато среща трудности, не трябва да се обезверява. На мъжа с това име сякаш са му отредени много спечелени битки – както в професионален, така и в личен план. В любовта е склонен бързо да прощава и непростими грешки. Съобразителен и грижовен е. В емоциите се стреми да дава повече, отколкото да получава. Това е един силен мъж, до който трябва да застават само силни и достойни за любовта му жени. Препоръчва се връзките на Георги да бъдат с жени, носещи името Вера, Галина, Валентина, Наталия, Нина, Светлана. Проблематични ще са контактите с Анна, Екатерина, Мая, Марина.

Връщане в началото на страницата