Стоян – име, значение, имен ден

Той е чувствителен и емоционален, ревнив е и има силно чувство за собственост. Късметът го съпътства както в професионалната сфера, така и в изграждането на семейство. Изключително благороден, той обича да обгражда близките си с внимание. Понякога е твърде мнителен.

Стоян обича да изглежда добре и не пести нито сили, нито средства. Мъжествени справедлив, на него може да се разчита в труден момент. Отнася се към околните с уважение и е способен да прости всичко. Лесно се ядосва и не умее да прикрива яростта си. Трудно признава, когато е допуснал грешка. Горделив е и цени, когато околните се вслушват в думите му и изпълняват наставленията му.

Връщане в началото на страницата