Методи – име, значение, имен ден

Произхожда от гръцки и означава „движещ се по следата“, „търсещ“. Живее в две измерения. Много е неочакван, непредсказуем. Никога не може да се предскаже в каква роля ще се представи.

Той е обективен, самоуверен, не се поддава на влияние, но изглежда много несмел. Има мигновена реакция, в спор е способен на резки нападки, които болезнено нараняват събеседника му, но в същото време е доброжелателен и внимателен към хората, в състояние е да им съдейства. Притежава силна воля. Обикновено е сдържан, но не бива да бъде дразнен.

Много е дисциплиниран, спазва законите, действа по устав, в съответствие с общоприетите морални норми, дори ако има собствено мнение по този въпрос. Надарен е със синтетичен и аналитичен ум, отлична памет, здраво любопитство и силно развита интуиция. Винаги трябва да знае точно защо работи, да има ясно определена цел. Постига високо ниво на професионализъм в медицината, правото, производството и административната работа.

Рано се приобщава към радостите на живота, получава истинско удоволствие от секса. Лесно завоюва любовта и доверието на жените. Той е верен и надежден, способен на силна любов. Посреща гостите си с размах, без да държи сметка за разходите. Към сериозните недостатъци на характера му се отнася постоянният стремеж да завари партньора си неподготвен.

Връщане в началото на страницата