Олег – име, значение, имен ден

Името е от скандинавски произход, означава „свят“, „свещен“.

Упорит е при постигане на поставената цел, безкористен, принципен и отстоява мнението си дори когато не е прав. Притежава аналитичен ум, умее да се съсредоточава, има склонност към точните науки. Подлага на анализ всичко: обстановката в колектива, взаимоотношенията с приятелите си, политическата ситуация в света, гледания филм, прочетената книга и даже постъпката на съседа си. Много е привързан към родителите си, особено към майка си. Олег обича само една жена. В любимата търси прилика с майка си: във външността, в характера, в Навиците и увлеченията. Много обича децата и не може да си представи живота без тях.

Връщане в началото на страницата