Деян – име, значение, имен ден

Той е търпелив и сдържан. Понякога твърде праволинеен. Често е колеблив при взимането на решения, но въпреки това е склонен да рискува. Допуска хората по-трудно до себе си, но затова винаги е обграден от верни приятели. От малък се стреми към самостоятелност. Щом веднъж създаде свое семейство, Деян посвещава цялото си внимание и любов на него. Неприятностите в живота приема стоически и съумява да намери правилния път. Често пъти е злопаметен или отмъстителен. На първо място поставя винаги кариерата си, но реши ли да създаде семейство, отдава му се напълно.

Връщане в началото на страницата