Леа – име, значение, имен ден

Произхожда от латинската дума Теа, която означава „лъвица“. Тя е искрена, открита, сериозно се интересува от другите хора. Има много приятели и с удоволствие би се опитала всячески да им помогне, обсъждайки техните проблеми.

Винаги търси отговор, търси истината. Природата й е аналитична. Има тенденция да живее при ниско напрежение. Това се отнася и за професията й, и за личния й живот. Леа не позволява превъзходство. Отказва да дава обяснения на когото и за каквото и да било.

Външно студена, вътрешно е силно емоционална. Не искайте от нея да се променя, тя не може. Трябва да бъде свободна и независима. Обича да пътува. Леа е рационална, сдържана, критична и иска да разполага със свобода във всичко – и в мислите, и в действията си.

Нещо, което не би понесла в личния си живот е ревността, особено безпочвената. За нея доверието е от изключително значение.

Връщане в началото на страницата